TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 06:03 ngày 23/06/2018)
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,830.00 22,830.00 22,900.00
EUR 26,428.67 26,508.19 26,744.49
AUD 16,747.51 16,848.60 17,032.83
KRW 19.05 20.05 21.31
KWD - 75,427.85 78,388.44
MYR - 5,679.67 5,753.27
NOK - 2,782.04 2,869.28
RUB - 360.75 401.99
SEK - 2,547.40 2,611.57
SGD 16,651.01 16,768.39 16,951.74
THB 679.82 679.82 708.19
CAD 16,951.20 17,105.15 17,292.18
CHF 22,796.75 22,957.45 23,254.93
DKK - 3,519.20 3,629.56
GBP 30,027.47 30,239.14 30,508.70
HKD 2,872.67 2,892.92 2,936.28
INR - 336.52 349.73
JPY 202.61 204.66 208.33
SAR - 6,082.02 6,320.74