TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lần thứ 3 lúc ngày )
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 23,245.00 23,245.00 23,325.00
EUR 27,002.16 27,083.41 27,324.41
AUD 16,571.86 16,671.89 16,853.92
KRW 19.10 20.11 21.38
KWD - 76,788.57 79,801.31
MYR - 5,584.40 5,656.68
NOK - 2,808.76 2,896.80
RUB - 343.16 382.38
SEK - 2,582.50 2,647.51
SGD 16,781.29 16,899.59 17,084.11
THB 700.39 700.39 729.60
CAD 17,617.85 17,777.85 17,971.95
CHF 23,896.64 24,065.10 24,376.55
DKK - 3,591.39 3,703.95
GBP 30,259.30 30,472.61 30,743.76
HKD 2,926.17 2,946.80 2,990.91
INR - 320.79 333.38
JPY 205.47 207.55 213.48
SAR - 6,193.78 6,436.79