TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(20/08/2019)
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,145.00 23,145.00 23,265.00

EUR

25,504.05 25,580.79 26,349.06

JPY

214.53 216.70 224.49

KRW

17.50 18.42 19.97

SGD

16,529.42 16,645.94 16,827.74

AUD

15,458.77 15,552.08 15,816.55

CAD

17,107.14 17,262.50 17,556.05

CHF

23,285.27 23,449.42 23,848.18

DKK

0.00 3,397.09 3,503.57

GBP

27,824.54 28,020.68 28,270.10

HKD

2,915.71 2,936.26 2,980.22

INR

0.00 324.04 336.75

KWD

0.00 76,122.01 79,108.83

MYR

0.00 5,514.63 5,586.02

NOK

0.00 2,544.90 2,624.67

RUB

0.00 345.76 385.28

SEK

0.00 2,367.69 2,427.30

THB

737.60 737.60 768.37