TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
EUR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
AUD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
KRW Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
KWD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
MYR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
NOK Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
RUB Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
SEK Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
SGD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
THB Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
CAD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
CHF Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
DKK Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
GBP Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
HKD Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
INR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
JPY Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật
SAR Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật