TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 06:25 ngày 17/03/2018)
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,725.00 22,725.00 22,795.00
EUR 27,854.73 27,938.55 28,187.71
AUD 17,554.46 17,660.42 17,817.93
KRW 19.70 20.74 22.04
KWD - 75,732.46 78,705.32
MYR - 5,786.67 5,861.68
NOK - 2,911.30 3,002.60
RUB - 395.05 440.21
SEK - 2,749.04 2,818.29
SGD 17,135.51 17,256.30 17,445.05
THB 715.33 715.33 745.18
CAD 17,165.12 17,321.01 17,545.53
CHF 23,667.81 23,834.65 24,143.60
DKK - 3,710.65 3,827.02
GBP 31,442.04 31,663.69 31,946.07
HKD 2,860.46 2,880.62 2,923.80
INR - 349.79 363.52
JPY 212.65 214.80 220.94
SAR - 6,054.23 6,291.89