TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

Tỷ giá cập nhật liên tục từ Vietcombank

(Tỷ giá hôm nay 28/05/2023)
Đơn vị: VND Giá mua Gíá chuyển khoản Gía bán

USD

23,290.00 23,320.00 23,660.00

EUR

24,541.48 24,789.38 25,915.65

JPY

163.38 165.03 172.96

KRW

15.32 17.02 18.66

SGD

16,923.13 17,094.07 17,644.73

AUD

14,899.29 15,049.79 15,534.59

CAD

16,784.16 16,953.70 17,499.83

CHF

25,303.33 25,558.92 26,382.25

DKK

0.00 3,322.24 3,449.90

GBP

28,219.39 28,504.43 29,422.65

HKD

2,922.87 2,952.39 3,047.50

INR

0.00 283.09 294.45

KWD

0.00 76,148.09 79,202.52

MYR

0.00 5,023.26 5,133.48

NOK

0.00 2,084.24 2,173.01

RUB

0.00 278.55 308.40

SEK

0.00 2,128.47 2,219.12

THB

597.45 663.84 689.34