TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

(25/02/2021)
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

22,900.00 22,930.00 23,110.00

EUR

27,148.58 27,422.81 28,566.92

JPY

210.65 212.78 221.66

KRW

17.99 19.99 21.90

SGD

17,023.10 17,195.05 17,734.16

AUD

17,876.52 18,057.09 18,623.22

CAD

17,943.12 18,124.36 18,692.61

CHF

24,752.68 25,002.70 25,786.60

DKK

0.00 3,697.01 3,835.87

GBP

31,738.84 32,059.43 33,064.57

HKD

2,894.26 2,923.50 3,015.15

INR

0.00 317.46 329.91

KWD

0.00 75,939.39 78,919.59

MYR

0.00 5,639.15 5,758.08

NOK

0.00 2,691.41 2,803.69

RUB

0.00 312.65 348.39

SEK

0.00 2,725.85 2,839.57

THB

677.87 753.19 781.48