TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

Tỷ giá cập nhật liên tục từ Vietcombank

(Tỷ giá hôm nay 04/02/2023)
Đơn vị: VND Giá mua Gíá chuyển khoản Gía bán

USD

23,250.00 23,280.00 23,620.00

EUR

24,892.64 25,144.08 26,286.54

JPY

177.36 179.15 187.76

KRW

16.54 18.38 20.16

SGD

17,436.98 17,613.11 18,180.54

AUD

16,153.37 16,316.53 16,842.19

CAD

17,155.55 17,328.84 17,887.10

CHF

25,014.13 25,266.79 26,080.79

DKK

0.00 3,370.49 3,500.02

GBP

27,897.12 28,178.91 29,086.72

HKD

2,913.65 2,943.08 3,037.89

INR

0.00 285.02 296.45

KWD

0.00 76,641.21 79,715.65

MYR

0.00 5,455.79 5,575.51

NOK

0.00 2,285.99 2,383.36

RUB

0.00 318.55 352.68

SEK

0.00 2,212.63 2,306.87

THB

627.89 697.66 724.47
web giá rẻ