TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

(12/04/2021)
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

22,950.00 22,980.00 23,160.00

EUR

26,587.85 26,856.41 27,976.84

JPY

204.29 206.35 214.96

KRW

17.73 19.70 21.58

SGD

16,755.08 16,924.32 17,454.91

AUD

17,123.82 17,296.79 17,839.05

CAD

17,911.94 18,092.87 18,660.09

CHF

24,294.69 24,540.09 25,309.43

DKK

0.00 3,620.65 3,756.64

GBP

30,849.86 31,161.47 32,138.40

HKD

2,891.86 2,921.07 3,012.65

INR

0.00 307.29 319.35

KWD

0.00 76,306.27 79,300.72

MYR

0.00 5,521.57 5,638.00

NOK

0.00 2,656.75 2,767.58

RUB

0.00 296.72 330.63

SEK

0.00 2,642.77 2,753.02

THB

646.18 717.98 744.95