TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

(09/05/2021)
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

22,950.00 22,980.00 23,160.00

EUR

26,988.32 27,260.93 28,398.23

JPY

205.26 207.34 215.99

KRW

17.78 19.76 21.65

SGD

16,865.64 17,036.00 17,570.09

AUD

17,497.10 17,673.84 18,227.93

CAD

18,502.81 18,689.71 19,275.64

CHF

24,784.59 25,034.94 25,819.80

DKK

0.00 3,675.82 3,813.88

GBP

31,241.13 31,556.70 32,546.02

HKD

2,895.17 2,924.42 3,016.10

INR

0.00 312.69 324.96

KWD

0.00 76,458.38 79,458.80

MYR

0.00 5,547.06 5,664.03

NOK

0.00 2,723.51 2,837.13

RUB

0.00 310.35 345.82

SEK

0.00 2,684.22 2,796.20

THB

653.85 726.50 753.79