TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

(06/04/2020)
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,120.00 23,150.00 23,290.00

EUR

25,466.52 25,723.76 26,630.13

JPY

213.69 215.85 224.59

KRW

16.43 18.25 19.99

SGD

16,183.12 16,346.59 16,558.18

AUD

14,231.77 14,375.53 14,826.13

CAD

16,331.94 16,496.91 16,844.69

CHF

24,082.14 24,325.39 24,838.20

DKK

0.00 3,416.18 3,544.47

GBP

28,667.93 28,957.50 29,273.74

HKD

2,934.13 2,963.77 3,008.15

INR

0.00 310.67 322.86

KWD

0.00 75,378.04 78,335.63

MYR

0.00 5,356.69 5,469.61

NOK

0.00 2,233.00 2,326.14

RUB

0.00 310.36 345.83

SEK

0.00 2,336.74 2,424.50

THB

638.13 709.03 741.57