TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

(25/10/2020)
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,060.00 23,090.00 23,270.00

EUR

26,658.93 26,928.21 28,018.57

JPY

215.64 217.81 226.94

KRW

17.65 19.61 21.49

SGD

16,653.88 16,822.10 17,349.41

AUD

16,087.09 16,249.58 16,758.95

CAD

17,187.09 17,360.70 17,904.90

CHF

24,891.85 25,143.28 25,931.43

DKK

0.00 3,609.14 3,744.68

GBP

29,526.13 29,824.38 30,759.26

HKD

2,916.04 2,945.49 3,037.83

INR

0.00 313.93 326.24

KWD

0.00 75,716.28 78,687.26

MYR

0.00 5,535.86 5,652.57

NOK

0.00 2,453.10 2,555.43

RUB

0.00 302.63 337.22

SEK

0.00 2,589.12 2,697.13

THB

654.66 727.40 754.72