TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

(21/09/2021)
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

22,640.00 22,670.00 22,870.00

EUR

26,029.61 26,292.53 27,384.29

JPY

202.64 204.69 214.37

KRW

16.64 18.49 20.26

SGD

16,430.62 16,596.58 17,117.09

AUD

16,106.49 16,269.18 16,779.42

CAD

17,359.56 17,534.91 18,084.85

CHF

23,929.51 24,171.22 24,929.29

DKK

0.00 3,527.21 3,659.73

GBP

30,319.79 30,626.05 31,586.55

HKD

2,851.67 2,880.48 2,970.82

INR

0.00 308.55 320.66

KWD

0.00 75,564.11 78,530.33

MYR

0.00 5,380.77 5,494.29

NOK

0.00 2,567.04 2,674.16

RUB

0.00 309.98 345.41

SEK

0.00 2,574.80 2,682.25

THB

602.81 669.79 694.95