TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

Tỷ giá cập nhật liên tục từ Vietcombank

(Tỷ giá hôm nay 03/07/2022)
Đơn vị: VND Giá mua Gíá chuyển khoản Gía bán

USD

23,130.00 23,160.00 23,440.00

EUR

23,737.79 23,977.57 25,045.79

JPY

167.24 168.93 176.91

KRW

15.54 17.27 18.92

SGD

16,298.15 16,462.77 16,978.74

AUD

15,459.54 15,615.70 16,105.12

CAD

17,589.12 17,766.79 18,323.64

CHF

23,712.27 23,951.79 24,702.48

DKK

0.00 3,215.58 3,336.32

GBP

27,507.86 27,785.72 28,656.57

HKD

2,895.02 2,924.26 3,015.91

INR

0.00 294.08 305.62

KWD

0.00 75,785.83 78,759.18

MYR

0.00 5,231.26 5,341.53

NOK

0.00 2,299.34 2,395.24

RUB

0.00 380.32 515.00

SEK

0.00 2,218.03 2,310.55

THB

578.22 642.47 666.59
web giá rẻ