TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

Tỷ giá cập nhật liên tục từ Vietcombank

(Tỷ giá hôm nay 26/11/2022)
Đơn vị: VND Giá mua Gíá chuyển khoản Gía bán

USD

24,570.00 24,600.00 24,840.00

EUR

25,158.79 25,412.92 26,565.16

JPY

173.58 175.33 183.74

KRW

16.17 17.96 19.70

SGD

17,595.74 17,773.47 18,344.38

AUD

16,295.27 16,459.87 16,988.58

CAD

18,095.42 18,278.20 18,865.33

CHF

25,590.92 25,849.41 26,679.73

DKK

0.00 3,408.14 3,538.79

GBP

29,229.59 29,524.84 30,473.22

HKD

3,092.60 3,123.84 3,224.19

INR

0.00 303.01 315.14

KWD

0.00 80,385.75 83,602.74

MYR

0.00 5,483.69 5,603.51

NOK

0.00 2,449.05 2,553.13

RUB

0.00 390.09 431.85

SEK

0.00 2,332.81 2,431.95

THB

612.82 680.91 707.02
web giá rẻ