TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

(06/06/2020)
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,130.00 23,160.00 23,340.00

EUR

25,737.78 25,997.76 27,050.38

JPY

205.45 207.53 215.93

KRW

16.66 18.51 20.28

SGD

16,291.21 16,455.77 16,971.55

AUD

15,868.27 16,028.56 16,530.95

CAD

16,825.70 16,995.66 17,528.36

CHF

23,710.87 23,950.37 24,701.06

DKK

0.00 3,478.19 3,608.80

GBP

28,690.70 28,980.51 29,888.87

HKD

2,924.89 2,954.43 3,047.03

INR

0.00 307.26 319.32

KWD

0.00 75,303.94 78,258.53

MYR

0.00 5,405.19 5,519.13

NOK

0.00 2,453.20 2,555.52

RUB

0.00 337.75 376.36

SEK

0.00 2,490.33 2,594.21

THB

652.67 725.19 752.43