TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

Tỷ giá cập nhật liên tục từ Vietcombank

(Tỷ giá hôm nay 04/10/2023)
Đơn vị: VND Giá mua Gíá chuyển khoản Gía bán

USD

24,190.00 10 24,220.00 10 24,560.00 10

EUR

24,886.09 26.8 25,137.46 27.1 26,252.33 28.3

JPY

158.96 0.77 160.57 0.78 168.27 0.82

KRW

15.53 0.02 17.25 0.03 18.92 0.04

SGD

17,318.58 24.7 17,493.52 25 18,055.90 25.7

AUD

14,997.72 3.77 15,149.21 3.81 15,636.23 3.93

CAD

17,345.12 3.31 17,520.32 3.34 18,083.57 3.45

CHF

25,808.64 14.6 26,069.33 14.7 26,907.41 15.2

DKK

0.00 3,361.62 3.27 3,490.58 3.38

GBP

28,709.78 37.9 28,999.78 38.2 29,932.07 39.5

HKD

3,034.68 0.30 3,065.34 0.32 3,163.88 0.32

INR

0.00 292.32 304.03

KWD

0.00 78,684.43 83.1 81,835.45 86.4

MYR

0.00 5,108.77 2.10 5,220.53 2.13

NOK

0.00 2,182.93 13.3 2,275.76 13.9

RUB

0.00 232.10 1.45 256.95 1.61

SEK

0.00 2,158.65 0.51 2,250.45 0.53

THB

581.67 1.49 646.30 1.65 671.10 1.72