TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

(03/12/2020)
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,020.00 23,050.00 23,230.00

EUR

27,307.60 27,583.44 28,700.37

JPY

214.05 216.21 225.20

KRW

18.21 20.23 22.16

SGD

16,858.69 17,028.98 17,562.80

AUD

16,697.63 16,866.29 17,395.01

CAD

17,460.18 17,636.54 18,189.41

CHF

25,207.03 25,461.65 26,259.82

DKK

0.00 3,696.46 3,835.28

GBP

30,129.26 30,433.60 31,387.63

HKD

2,910.29 2,939.69 3,031.84

INR

0.00 312.96 325.24

KWD

0.00 75,585.57 78,551.53

MYR

0.00 5,625.40 5,744.00

NOK

0.00 2,576.61 2,684.09

RUB

0.00 307.64 342.80

SEK

0.00 2,677.81 2,789.51

THB

676.89 752.10 780.35