TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

(13/12/2019)
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,080.00 23,110.00 23,230.00

EUR

25,656.53 25,738.81 26,537.46

JPY

201.48 208.07 214.68

KRW

18.06 19.02 21.06

SGD

16,900.64 17,024.95 17,236.13

AUD

15,775.83 15,876.21 16,171.55

CAD

17,284.88 17,447.08 17,769.13

CHF

23,156.62 23,325.04 23,747.06

DKK

0.00 3,413.84 3,520.85

GBP

30,868.17 31,090.95 31,392.92

HKD

2,922.18 2,942.81 2,994.94

INR

0.00 327.58 340.43

KWD

0.00 76,107.25 79,093.60

MYR

0.00 5,562.18 5,634.19

NOK

0.00 2,524.20 2,603.32

RUB

0.00 368.53 410.65

SEK

0.00 2,448.79 2,510.44

THB

752.85 752.85 784.25