TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY

Tỷ giá cập nhật liên tục từ Vietcombank

(Tỷ giá hôm nay 04/10/2022)
Đơn vị: VND Giá mua Gíá chuyển khoản Gía bán

USD

23,730.00 23,760.00 24,040.00

EUR

22,844.14 23,074.89 24,122.55

JPY

160.53 162.15 169.94

KRW

14.34 15.94 17.48

SGD

16,235.76 16,399.76 16,927.55

AUD

14,982.59 15,133.93 15,620.98

CAD

16,934.58 17,105.64 17,656.15

CHF

23,653.72 23,892.65 24,661.59

DKK

0.00 3,095.63 3,214.49

GBP

25,913.31 26,175.06 27,017.45

HKD

2,967.19 2,997.16 3,093.62

INR

0.00 292.30 304.02

KWD

0.00 76,903.31 79,985.69

MYR

0.00 5,087.92 5,199.40

NOK

0.00 2,160.08 2,252.01

RUB

0.00 358.02 485.19

SEK

0.00 2,116.97 2,207.07

THB

555.87 617.63 641.35
web giá rẻ